Aizvērt logu
Eksportēt PDF
Kopēt URL
Demo URL

Aizvērt

SIA Inbokss

 
 


Nodošanas termiņš

Reklāmas elements ir jāiesūta vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms tā eksponēšanas sākuma.

Ja tomēr kādu iemeslu dēļ reklāmas materiāli aizkavējas, tad pēdējais termiņš, kad tehniski pareiziem materiāliem jābūt atsūtītiem ir līdz plkst. 16:00 pēdējā darba dienā pirms eksponēšanas. Gadījumā, ja tiek nokavēts vēlākais noteiktais termiņš, materiālu sagatavošana publicēšanai var tikt pārcelta un nākamo darba dienu, tadējādi aizkavējot kampaņas sākumu. Kompensācija šajā gadījumā netiks piešķirta.

Ja baneris tehniski atšķiras no standarta risinājuma, pirms tā realizācijas, lūdzu, precizējiet tehniskās prasības konkrētajam risinājumam un saskaņojiet tā izvietošanas iespējamību portālā Inbox.lv. Visiem nestandarta risinājumiem ir nepieciešama papildus testēšana reālajā vidē, tāpēc banerim ir jābūt atsūtītam 4 pilnas darba dienas pirms izvietošanas. Pretējā gadījumā Inbox.lv patur tiesības aizkavēt kampaņas sākumu bez kompensācijas piešķiršanas, uz termiņu, kas ir nepieciešams materiālu testēšanai un palaišanai.


Skaņa

Skaņas efektu izmantošana bannerī ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Inbox.lv. Gadījumā, ja skaņa tiek izmantota flash bannerī ir jābūt iestrādātai pogai, kas to izslēdz/ ieslēdz.


Kampaņas links (URL)

Linkam jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas web lapu. Veidojot linku, ir ieteicams izmantot tikai latīņu burtus. Pēc klikšķa uz baneri linkam jāatverās jaunajā logā.


Banera svars

Lūgums stingri ievērot baneru svaru, kas ir definēts banera tehniskajos noteikumos.


Prasības baneru formātiem

HTML

HTML kodam ir jābūt uzrakstītam atbilstoši visiem HTML standartiem. Inbox.lv nenes atbildību par situācijām, ja nepareizā koda dēļ, dažās pārlūkprogrammās baneris atspoguļosies nekorekti. Koda pareizību var pārbaudīt lapā: //validator.w3.org/#validate_by_input.

Faila formāti

1) .ZIP
 
.ZIP arhīvā ir jābūt reklāmas risinājuma .HTML failam, kā arī ir atļauts izmantot šādus failu tipus:

 • .CSS
 • .JS
 • .HTML
 • .GIF
 • .PNG
 • .JPG
 • .JPEG
 • .SVG

2) .HTML

Failu skaits un struktūra

Sūtamo failu skaitam jāatbilst baneru risinājumu skaitam. Piemēram, ja ir tikai viens kreatīvs latviešu valodā, tad atsūtītam jābūt 1 failam – .HTML vai .ZIP. Ja ir paredzēti divi kreatīvi – latviešu un krievu valodā, tad katrai valodai jāatsūta savs fails – LAT.zip vai LAT.html un RU.zip vai RU.html.
 
Kopā ar baneru risinājumiem jāiesūta landing page URLu domēnu.
 
Ja tiek iesūtīts .ZIP arhīvs:
 

 • kopējais failu skaits arhīvā nedrīkst pārsniegt 15;
 • drīkst būt tikai viens fails ar paplašinājumu .HTML;
 • .HTML failu stingri rekomendēts nosaukt par index.html, vai izmantot citu piemērotu un īsu nosaukumu;
 • nav vēlams lietot tādus nosaukumus, uz kuriem reaģē reklāmu bloķējošās programmas, piemēram, ads.html;
 • atarhivējot .ZIP failu, pirmajā līmenī ir jābūt pieejamam risinājuma .HTML failam, nedrīkst paslēpt .HTML failu citās mapēs.

Izmērs
 
Atbilstoši banera risinājumam, kuram tiek gatavots .HTML kods.

Svars
 
Līdz 300 KB visiem banera elementiem kopā atarhivētā veidā, bildēm – max 150KB.

Links (URL) un klikšķu uzskaite
 

 • Landing page linkiem ir jābūt iestrādātiem banera kodā. Ja tiek izmantoti trešās puses klikšķu skaitīšanas skripti, tiem ir jābūt iestrādātiem banera kodā.
 • Landing page linku skaits nav ierobežots.
 • Visiem linkiem jāved uz vienu domēnu. Ja .HTML fails satur linkus uz dažādiem domēniem, par to ir jāpaziņo baneru administratoram, rakstot uz ads@co.inbox.lv. Pretējā gadījumā visi linki atvērs viena domēna lapas (no tiem, kas ir pieejami .HTML kodā).
 • Standarta situācijās Inbox.lv baneru-apmaiņas sistēmā tiks uzskaitīts kopējais klikšķu apjoms no visiem landing page URLiem.
 • Linkam jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas web lapu. Veidojot linku, ir ieteicams izmantot tikai latīņu burtus. Pēc klikšķa uz baneri linkam jāatveras jaunajā logā.
 • Ārējie resursi un trešo pušu statistikas izsekošanas kodi
   
  .HTML kodā ir atļauts ievietot URLus uz ārējiem avotiem. Arī statistikas izsekošanai kodiem ir jābūt iestrādātiem banera kodā. Šādos gadījumos ir obligāti jāievēro drošības prasības:
   
  Linkiem uz skriptiem, .CSS un attēliem jāatbilst SSL standartam, t.i., jāsākas ar HTTPS:// vai arī jāizmanto attiecībā pret protokolu relatīvās saites.
   
  Piemērs:
  src=”//mans.domens.lv/pirmabilde.jpg”
   
  Ja uz SSL produkta tiek izvietots baneris, kas izmanto neatbilstošu savienojumu, tiek apdraudēta produkta drošība un lietotājiem parādās brīdinājuma ziņojumi, arī pats baneris var nerādīties vai rādīties nekorekti.
   
  Baneri, kas neatbilst SSL standartam izvietoti netiks. Ja trešās puses banera saturā protokols no drošā tiks nomainīts uz nedrošu banera darbības laikā, tas nekavējoties tiks izslēgts, par to brīdinot klientu.

  Koda pareizība un banera atspoguļojums
   
  HTML kodam ir jābūt uzrakstītam atbilstoši visiem HTML standartiem.
   
  Inbox.lv negarantē vienādu un korektu banera satura atspoguļojumu dažādās pārlūkprogrammās, veidojot banera HTML kodu ir jāpārliecinās, ka tas korekti atspoguļojas visās populārajās pārlūkprogrammās. Piemēram, Firefox 84.0+/MSIE 11.0+/Chrome 87.0+.
   
  Inbox.lv nenes atbildību par situācijām, ja nepareizā/ nepielāgotā koda dēļ, dažās pārlūkprogrammās baneris atspoguļosies nekorekti vai tā atspoguļojums atšķirsies.
   
  Izmantojot banerī HTML5 tagus, ir jāņem vērā, ka vēl joprojām ir lietotāji, kas izmanto pārlūkus, kuros HTML5 netiek atbalstīts.


Video

Konteineris: MP4.

Video: H.264

Profils: Baseline Profile (rekomendējamais), Main, High.

Scan type:Progressive. Interlaced faili ir obligāti jāpārkodē.

Skaņa: AAC

Skaļums: Maksimāli pieļaujamais skaļums ir -23 LKFS un Peak Level max -9dB

Poster bilde: jābūt atsūtītai arī bildei, kas tiks parādīta, kamēr video tiek ielādēts vai ja video atbalsta lapā nav.


Banera tehniskie noteikumi

Aktuālie tehniskie noteikumi ir pieejami mājas lapā – //pricelist.inbox.lv/?page_id=15&lang=lv.

Tehniskie noteikumi

 


Prasības trešo pušu JS koda izvietošanai portālā inbox.lv

SIA Inbokss pieņem trešo pušu JS kodus – statistikas uzskaitei (tracking scripts) un banneru servēšanai (serving scripts).

Lai kodi tiktu izvietoti, tiem ir jāatbilst šādām prasībām:

 • JS kodam ir jāizpildās bez kļūdām, jābūt pareizi sintaksiski uzrakstītam, vai arī jānodrošina kļūdu paslēpšana, piemēram, izmantojot window.onerror funkcionalitāti. Piemērs:
  < script type="text/javascript"> window.onerror = function ()
  {return true}
  < / script >
 • Ārējas JS bibliotēkas ir jāpievieno dinamiski – neizmantojot „< script src = ' other.js ' >< / script >”.
 • Aizliegts izmantot „eval” un „document.write” funkcijas. Izņēmums ir servēšanas skripti, kurus ir iespējams ievietot < iframe >.
 • Kodos labāk nenorādīt protokolu, t.i. jālieto šāds pieraksts: //www.kods.lv. Uz ssl produkta non-ss baneris nestrādās korekti.
 • Kodi, kuros netiks ievērotas augstāk minētās prasības izvietoti netiks, par to iepriekš brīdinot iesniedzēju.

 

Papildus vēlams:

 

 • Nodrošināt, lai pārlūks nekešotu statistikas uzskaites koda pieprasījumus. Piemēram, ja šim nolūkam tiek izmantots < img > elements, ir jānodrošina, lai katram pieprasījumam (img linkam) tiktu pievienots unikāls parametrs, piemēram, timestamp.

Iesniedzot kodu publicēšanai portālā Inbox.lv, ir jābūt skaidri definētam tā mērķim.

Servētājiem ir jānodrošina, lai kreatīva piegādes laiks lietotājam caur servēšanas kodu nepārsniegtu 200ms.


Drošības prasības attālinātā satura baneriem un statistikas izsekošanas kodiem

Visiem statistikas izsekošanas pikseļiem un trešo pušu baneru saturam – linkiem uz skriptiem, css un attēliem, kā arī pašam URL uz baneri, jāatbilst SSL standartam, t.i., jāsākas ar HTTPS:// vai arī jāizmanto attiecībā pret protokolu relatīvās saites.

Piemērs:
src=”//mans.domens.lv/pirmabilde.jpg”

Ja uz SSL produkta tiek izvietots baneris, kas izmanto neatbilstošu savienojumu, tiek apdraudēta produkta drošība un lietotājiem parādās brīdinājuma ziņojumi, arī pats baneris var nerādīties vai rādīties nekorekti.

Baneri, kas neatbilst SSL standartam izvietoti netiks. Ja trešās puses banera saturā protokols no drošā tiks nomainīts uz nedrošu tā darbības laikā, tas nekavējoties tiks izslēgts, par to brīdinot klientu.

© Inbokss SIA, 2022